Learn for life

Een leven lang leren

Een platform voor het uitwisselen en verdiepen van ervaringen over het leren van volwassenen.

Scroll verder

Over ons

Learn for Life is een platform voor mensen met een passie voor leven lang leren

en de educatie van volwassenen vanuit verschillende perspectieven met de nadruk op non-formeel leren.

Leven lang Ontwikkelen/Leren

Learn for Life werkt eraan dat Nederland op het gebied van leven lang ontwikkelen in Europa een actieve rol speelt.

Verbinden

Verbindt kennis en initiatieven rond het leren van volwassenen.

Netwerkorganisatie

Een platform en netwerkorganisatie voor lokale, regionale en (inter)nationale organisaties die actief zijn in het brede veld van non-formele educatie.

Community

Met professionals delen we ervaringen en kennis op het terrein van non-formeel leren.

Word lid van onze community

Nieuws

Meer nieuws

Algemeen

Uncategorized

Voice of the Learner

Algemeen

Thema's

Een platform voor het uitwisselen en verdiepen van ervaringen over het leren van volwassenen vanuit het perspectief van het Europese beleid rond een leven lang leren.

Europa

De lerende zelf en zijn ervaringen bepalen mede het succes van een goed leven lang lerenbeleid.

Voice of the Learner

De lerende zelf en zijn ervaringen bepalen mede het succes van een goed leven lang ontwikkelenbeleid.

Life Skills

Meedoen in de steeds veranderende kennissamenleving en -economie vraagt een brede set van vaardigheden.

Learning Cities

Non-formeel leren strekt zich uit over de hele samenleving. Van stad tot platteland wordt de sociale samenhang versterkt.

Bewegen tot leren

Non-formeel leren is meer dan formeel leren. Wat beweegt volwassenen tot leren?

Leer meer over onze thema's

Bekijk onze thema's