Learn for Life is een onafhankelijk platform voor lokale, regionale en nationale organisaties die actief zijn op het gebied van non-formele educatie. Denk hierbij aan organisaties als het welzijns- en opbouwwerk, bibliotheken, opleiders, overheden in het sociaal domein en educatie, Leren en Werken en de 35 Leerwerkloketten en Europese partners.  We werken zoveel mogelijk samen met anderen tijdens kennissessies en dragen bij aan symposia, zoals bijvoorbeeld het Festival van het Leren. Ook ondersteunen en ontwikkelen wij gezamenlijke projecten en initiatieven rond non-formeel leren.


05/07/2022