Learn for Life verbindt landelijke en internationale ontwikkelingen rond het leren van volwassenen met elkaar. Wij volgen actief het Europees en het nationaal beleid ten aanzien van de volwasseneneducatie. Wij doen dit door het volgen van publicaties en door nationale en internationale samenwerking en netwerkvorming.

We richten ons met name op de ondersteuning van professionals en (semiprofessionele) vrijwilligers in de niet-formele educatie ten behoeve van de groep Nederlanders die door een achterstand in educatie een zwakke positie in de samenleving hebben  Wij doen dit door de zichtbaarheid van de volwasseneneducatie te vergroten door organiseren kennissessies en dragen bij aan symposia, zoals bijvoorbeeld het Festival van het Leren. Ook ondersteunen en ontwikkelen wij projecten en initiatieven rond non-formeel leren. Een voorbeeld hiervan is het GIRA-project dat zich richt op de (her-)ontwikkeling van plattelandsgebieden waar essentiële voorzieningen dreigen te verdwijnen. Voorop staat dat wij mensen, organisaties en initiatieven op het terrein van non-formeel leren verbinden en helpen ontwikkelen.

Learn for Life stimuleert een uitwisseling en samenwerking tussen theorie, onderzoek en praktijk binnen de volwasseneneducatie. Wij doen dit door samen te werken met universiteiten, hogescholen, alumniverenigingen en onderzoeksinstellingen.


05/07/2022