Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, maar met de nadruk op non-formeel leren. Dat gaat over veel meer dan taal, rekenen en digitale vaardigheden versterken.

Het gaat ook over kritisch denken ontwikkelen, mondig en actief burgerschap. Leven Lang Ontwikkelen raakt alle domeinen waarin volwassenen verkeren: het alledaagse leven, werken en vrijetijdsbesteding. Het draagt bij aan maatschappelijke betrokkenheid, bijvoorbeeld in de lokale gemeenschap. En aan het in collectief verband samen leren veranderingen tot stand te brengen. Bijvoorbeeld op het gebied van energie, welzijn en zorg. Waarbij sociale samenhang wordt bewerkstelligd door geplande en toevallige ontmoeting, in het bijzonder in buurthuizen/multifunctionele accomodaties voor en door iedereen in het gebied als spin in het web. Waarbij leren ‘als vanzelf gaat’, betekenisvol is en plezier geeft.


21/06/2022