Op woensdag 4 oktober j.l. organiseerden Stichting ABC en Learn for Life een bijeenkomst over inspraak van lerenden in de volwasseneneducatie (VE) met discussie over waar inspraak van volwassenen in de VE aan moet voldoen. Het verslag biedt ook achtergrondinformatie over de stand van zaken op het gebied van inspraak voor volwassenen op het terrein van VE in Nederland en goede voorbeelden van inspraak in met name Ierland en Wales.

 Kilk hier voor het verslag

 


19/11/2023