Het Textile Research Centre (TRC) in Leiden is geen traditioneel centrum voor volwassenenonderwijs, ook is het geen museum. Het is een kenniscentrum voor textiel. Textiel is integraal verbonden met veel aspecten in ons leven en vertelt het verhaal over onze identiteit. TRC Leiden heeft textiel en kleding vanuit de hele wereld, van de prehistorie tot gisteren. Dit betekent dat TRC Leiden veel heeft te bieden aan bijvoorbeeld studenten in het hoger onderwijs, van Mode tot Culturele Antropologie, of mensen die hun textieltechnieken willen verbeteren. Ook mensen die het textielambacht waarderen en/of meer over textiel willen leren, komen bij TRC Leiden.

Nieuw initiatief

In 2021 is besloten de samenwerking te verbreden met vrouwen uit verschillende culturele textiele erfgoedgemeenschappen. De focus ligt daarbij op mensen die naar Nederland zijn gekomen als migranten, of vluchteling en mensen die afkomstig zijn uit landen met een koloniale geschiedenis met Nederland. Voor de activiteiten van TRC worden vrouwen gevraagd die al geïnteresseerd zijn in het textiele erfgoed van zowel hun eigen als van andere culturen.

Een belangrijk doel van de activiteiten is het bespreken van kleding en identiteit. Het resultaat hiervan wordt opgenomen in de online catalogus over de collectie. De dragers van textiel binnen een bepaalde cultuur kunnen het beste uitleggen wat een stuk textiel zegt over de cultuur en hoe het voelt om het te dragen. Om deze kennis te delen met anderen werken de deelnemers aan deze activiteit en vrijwilligers van TRC Leiden samen aan een presentatie voor het algemeen publiek.

Een ander doel is dat de deelnemers praktische vaardigheden leren, zoals catalogiseren, literatuuronderzoek en kleine tentoonstellingen opzetten. Hierdoor leren ze ook hele belangrijke ‘soft skills’ zoals samenwerken, problemen oplossen, leidinggeven en presentatievaardigheden.

 

Deelnemers van borduurgroep uit Capelle aan den IJssel kijken naar Palestijnse jurken

 

Leden van Stichting Güney helpen met het aankleden van een mannequin met kleding van een vrouw uit de Egeïsche Zeeregio van Turkije.

TRC heeft ook een eigen leerdoel in dit traject. Om te zorgen voor het succes van deze activiteiten, willen zij ook leren van anderen. Wij onderzoeken hoe wij de drempel kunnen verlagen voor het leren in de culturele sector. Daarnaast willen wij ook bij TRC een omgeving creëren waarin de vrouwen uit de verschillende culturele textiele erfgoedgemeenschappen zich welkom voelen bij TRC Leiden. Daarom is er nadrukkelijk voor gekozen om te gaan kijken naar voorbeelden van ‘best practices’ bij andere culturele organisaties.

De eerste stappen zijn gezet

Om ons plan te realiseren hebben is een aanvraag ingediend voor Erasmus+-Accreditatie. Die aanvraag is goedgekeurd en in 2022 is gestart.

Zo is een expert van Acesso Cultura uitgenodigd (een adviesbureau voor culturele instellingen in het verbeteren van toegang voor culturele participatie). Zij heeft veel advies en feedback gegeven over de plannen voor dit initiatief. Dit leidde uiteindelijk tot een uitnodiging voor een cursus.

Enige tijd later zijn enkele vrijwilligers en de directeur van TRC naar Portugal gegaan voor een cursus van Acesso Cultura over het verlagen van drempels voor culturele participatie. In de cursus ging het ook over het samenwerken met mensen met minder mogelijkheden voor culturele participatie. Denk bijvoorbeeld vaardigheden voor de opbouw van tentoonstellingen en andere projecten in samenwerking met verschillende gemeenschappen buiten de musea. In september 2023 gaan enkele vrijwilligers van TRC Leiden naar Berlijn voor een job shadow bij een organisatie die Farsi- en Arabisch-sprekende mensen traint om gids in een museum te worden.

TRC-vrijwilligers en directeur in Lisbon, Portugal voor cursus van Acesso Cultura

Voor de volgende fase wil vrijwilligers in het najaar met een groep vrouwen, die participeren in het eerdere genoemde initiatief bij TRC, naar het buitenland gaan om andere voorbeelden van vergelijkbare projecten te zien. Het is ook de bedoeling om dan meer te leren over het de textielambacht, technieken en motieven van verschillende culturen.

Voor meer informatie:

Maria Linkogle, projectontwikkelaar bij Stichting Textile Research Centre en notulist bestuur Learn for Life

E               PR@TRC-Leiden.nl

M              06 83 34 18 94

W             www.trc-leiden.nl


24/08/2023