Op 1 april 2022 vond het seminar in Bakkeveen (Allardsoog) plaats als eerbetoon aan Rob Hajer, voormalig bestuurslid van voorlopers van Learn for Life. Het seminar werd georganiseerd door Froukje Hajer, dochter van Rob Hajer; Dinie Goezinne, bestuur Kring Andragologie; en Margreeth Broens: bestuur Learn for Life en Kring Andragologie. Zij namen ook de redactie van de bundel, met inbegrip van eigen bijdragen voor hun rekening.

Hajer was een van de voortrekkers op het gebied van de volkshogeschoolbeweging en permanente educatie, een leven lang leren, in Nederland. Tijdens het seminar ging het over de vraag hoe levend idealen uit die tijd tegenwoordig nog zijn en hoe in het huidige tijdsgewricht sociaal leren, zoals we het nu noemen, bij kan dragen aan en oplossen van maatschappelijke kwesties die ook nu actueel zijn: stad en platteland, gelijke kansen, duurzaamheid, en cultuurpolitiek en cultuureducatie.

Niet alleen hebben we een verslag van de dag gemaakt. We hebben ook ter inspiratie voorbeelden verzameld en ontwikkelingen op het vlak van sociaal leren meegenomen die zich na het seminar voordeden. Dit alles heeft zijn beslag gekregen in de online inspiratiebundel ‘Sociaal leren vroeger en nu’. U kunt deze bundel aanvragen bij info@lflplatform.net Daar zijn geen kosten aan verbonden. Ook is het mogelijk u aan te melden voor een fysiek exemplaar. Aanmelden voor een fysiek exemplaar kan bij hetzelfde mailadres: info@lflplatform.net Als er voldoende aanmeldingen voor fysieke exemplaren zijn, worden ze gedrukt. De kosten zijn in dat geval € 15,- (kostprijs).


04/06/2024