Om het leren van volwassenen te bevorderen is het belangrijk dat wat zij willen of kunnen leren aansluit bij hun behoeften, interesse en mogelijkheden. Inspraak en betrokkenheid bij het aanbod, het beleid en bij de manier van leren – vaak non-formeel – is daarbij essentieel. Learn for Life stimuleert dit op verschillende wijzen. Zij stimuleert meer zelfregie en zelfvertrouwen van leerders, bijvoorbeeld door het werken met (taal)ambassadeurs te stimuleren en ervoor te zorgen dat ervaringsdeskundigen actief worden betrokken bij het inrichten en vormgeven van lokaal educatief beleid.

 

Het opdoen en verspreiden van kennis over hoe de ‘stem van de leerder’ kan worden versterkt is daarbij vooral de rol van Learn for Life. Actieve samenwerking met partners, zoals Stichting ABC, het agenderen van dit thema bij de European Association for the Education of Adults (EAEA) en het ondersteunen van projecten die tot doel hebben leerders actief te betrekken, zijn hiervan concrete uitingen.