Leren van volwassenen vindt plaats in verschillende omgevingen zoals de sociale, fysieke, maar ook de ruimtelijk omgeving: van stad tot platteland. Over deze verschillende omgevingen – en hoe leren van volwassenen daarbinnen te stimuleren – heeft Learn for Life de laatste jaren veel kennis opgebouwd.

 

Zo heeft Learn for Life samen met haar Community het UNESCO-concept ‘Learning Cities’ nader onderzocht om hieruit lessen te trekken hoe leven lang ontwikkelen in steden te bevorderen. Learning cities zijn steden die samenwerking en partnerschappen stimuleren tussen de lokale overheid, onderwijsinstellingen, bibliotheken, welzijnsorganisaties, erfgoedinstellingen en alle andere organisaties die zich bezighouden met formeel of non-formeel onderwijs. Learning cities promoten inclusief leren, een goede leercultuur en een hoge kwaliteit van leren in een stad waarbij ze o.a. gebruik maken van technologie. Deze steden streven ernaar te voldoen aan de Sustainable Development Goals, en in het bijzonder het onderwijsdoel, SDG4.

 

Het doel van het project dat Learn for life op dit moment uitvoert is om kennisuitwisseling tussen steden te bevorderen en innovaties te verspreiden door het organiseren van werkbezoeken aan learning cities in het buitenland en terugkoppelingssessies in Nederland.

 

Ook is Learn for Life betrokken bij verschillende initiatieven om het leren van volwassenen te versterken op het platteland. Zo is Learn for Life op dit moment betrokken bij een internationaal project over hoe de woon- en leefomgeving leefbaar te houden op het platteland en de specifieke rol van vrijwilligers daarin. Dit project kijkt in het bijzonder naar groene initiatieven die aansluiten bij de Europese Green Deal.

 

Met al deze initiatieven wil Learn for Life bijdragen aan het versterken van de lokale educatieve agenda en lokale beleidsmakers en politici beleidsinstrumenten aanreiken om mensen van alle leeftijden, van diverse socio-economische en culturele achtergronden, in staat te stellen om de vruchten te plukken van inclusief en billijk kwaliteitsonderwijs.

UNESCO Learning Cities, Nederlandse Commissie

UNESCO Global Network of Learning Cities

REFLECTIEDOCUMENT Pecs sep 2022

REFLECTIEVERSLAG Girona en Viladecans mei 2022

REFLECTIEVERSLAG Fermo 2023

Verslag bijeenkomst Learning Cities in Den Bosch, 1 november 2022