Een leven lang leren/ontwikkelen is al een oud ideaal waarmee vooral bedoeld wordt dat mensen na hun schooltijd niet ‘stilstaan’, maar zich nog steeds ontwikkelen. Ze doen nieuwe kennis en vaardigheden op en kunnen daarmee mee blijven doen in innovaties van de arbeidsmarkt. Maar zeker ook in de samenleving waar steeds meer eisen gesteld worden om werkelijk te kunnen blijven participeren. Vanuit het oude begrip wordt gesproken over leren, maar omdat het ook om vaardigheden en handelingsbekwaamheid gaat noemen we het nu een leven lang ontwikkelen. Het gaat ook al lang niet meer om alleen leren voor de arbeidsmarkt maar om leren voor het leven.

 

Learn for Life is een enthousiaste partner van de European Association for the Education of Adults (EAEA), de organisatie waarin we samen met Europese partners ideeën uitwisselen, een Europese agenda  volwasseneneducatie opstellen en inspiratie opdoen. In Europa is brede aandacht voor een leven lang leren (In Nederland noemen we dat nu leven lang ontwikkelen). Het gaat dan om vaardigheden die raken aan het brede terrein van levensvraagstukken.

 

We onderschrijven het Manifest voor de volwasseneneducatie in de 21e eeuw en daarmee ook de Sustainable Development Goals van de UNESCO. Hierin herkennen we de kracht van leren voor thema’s als gezondheid, burgerschap, duurzaamheid, levensvaardigheden.

Wij delen het standpunt dat, in het bijzonder de non-formele educatie, een bijdrage levert aan:

  • Europese strategieën voor slimme, duurzame en inclusieve groei;
  • de waarden die centraal staan in de Europese strategie zoals rechtvaardigheid, sociale cohesie, een actief burgerschap en ook creativiteit en innovatie;
  • het vergroten van werkgelegenheid door mensen (weer) aan het werk te krijgen door hun vaardigheden en competenties te herijken, te verbeteren en door hen indien nodig nieuwe vaardigheden te leren.

We zijn betrokken bij projecten voor internationale uitwisseling (via Erasmus+). We werken daarin samen met Europese partners en wisselen kennis en informatie uit en hebben dan ook aandacht voor het plezier van leren.

We maken gebruik van en werken mee aan Europese uitwisseling, onderzoeken en ontwikkeling.

https://eaea.org

https://epale.ec.europa.eu/nl

https://www.oecd.org/skills/piaac/ (PIAAC)

https://www.oecd.org

https://www.unesco.nl/nl/search?term=volwassenen (volwasseneneducatie)