In het Verenigd Koninkrijk is al langere tijd en meer gestructureerd aandacht voor het actief en methodisch betrekken van leerders bij hun educatie. Er bestaat een Learners Voice Framework van Hogescholen die actief zijn op dit thema. Er is een checklist en een gids geschreven over hoe je ‘Learner Voices’ kunt inzetten, hun ervaringsdeskundigheid kunt gebruiken en de inspraak en betrokkenheid van leerders kunt evalueren.

Learn for Life is ook op bezoek geweest in onder meer België en Ierland om te kijken hoe daar in de praktijk leerders zelf worden betrokken bij de volwasseneneducatie.

 

Link naar checklist: https://www.learnervoiceframework.org.uk/frequently-asked-questions

Link naar studieverslagen:


05/07/2022