Op 23 september 2022 publiceerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Kamerbrief Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen. Het kabinet wil de leer- en ontwikkelcultuur versterken om zo een bijdrage te leveren aan een goed werekende, toekomstbestendige arbeidsmarkt waarin het vanzelfsprekend is dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen.

 

Gelukkig is er aandacht voor mensen die beperktere kansen hebben op het gebied van leven lang ontwikkelen. Zoals praktisch opgeleiden, mensen met flexcontracten en 55-plussers.

Het accent ligt vooral op de arbeidsmarkt, terwijl leven lang ontwikkelen veel meer is. Opvallend is dat er in deze tijd van digitalisering en de aandacht daarvoor niets staat over een impuls voor digitale vaardigheden en digitale vaardigheid als sleutelvaardigheid.


28/09/2022