Op donderdag 1 december 2022 vond de kick-off workshop plaats van het door het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) gefinancierde onderzoek naar Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het onderzoek heeft als werktitel: ‘Leren stimuleren! Een ontwikkelgerichte monitor voor meer LLO door versterkte eigen regie.’

Learn for Life zit in de klankbordgroep van dit onderzoek uitgevoerd door een consortium van onderzoeksbureaus (Open Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden CINOP/ ECBO/ Panteia en Ockham IPS).

De komende jaren gaan onderzoekers op zoek naar manieren waarop mensen met een kwetsbare positie zelf meer regie kunnen nemen op hun lange termijn inzetbaarheid. Daarnaast verkennen ze hoe het creëren van een passende leercultuur kan bijdragen aan het inclusief maken van LLO. De onderzoekers kijken ook welke beleidsinstrumenten en interventies daarbij wel en niet werken. De inzichten brengt het project samen in een ontwikkelgerichte LLO-monitor.

Tijdens de workshop zijn de eerste resultaten gepresenteerd van het literatuuronderzoek naar factoren die van invloed zijn op zelfregie en LLO, vanuit het perspectief van de Capability Approach (Sen en Nussbaum). Vervolgens zijn we in kleine werkgroepjes uiteengegaan om de factoren toe te passen op twee verschillenden contexten: binnen organisaties voor het perspectief op werkenden en binnen regio’s voor het perspectief op niet-werkenden.

Voor meer informatie:

www.nro.nl

www.ecbo.nl

Verslag Kick-off Workshop Leren Stimuleren!

 

 


25/01/2023