Nu de arbeidsmarkt steeds krapper wordt en wel even zal blijven door de sterke vergrijzing, komen er steeds meer initiatieven die mensen die nu nog vaak langs de kant staan, mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Twee mooie voorbeelden hiervan zetten wij graag in de etalage.

Een uitwerking van een Werkhuis. Dit is een fictief voorbeeld van hoe in de regio een goed werkende infrastructuur voor de arbeidsmarkt kan worden gevormd. Het Werkhuis is een resultaat van een brede denksessie over hoe iedereen in 2025 actief mee kan doen op de arbeidsmarkt. Het resultaat is een mooie blauwdruk om partijen op een goede manier samen te laten werken. Het rapport ‘Naar een goed werkende infrastructuur voor de arbeidsmarkt’ is een initiatief van het Platform Toekomst van Arbeid, waarin partijen samenwerken die actief zijn in leren, werken en verzekeren.

https://www.abu.nl/app/uploads/2022/10/Naar-een-goed-werkende-infrastructuur-voor-de-arbeidsmarkt.pdf

Dat er in de praktijk ook al goede samenwerkingsverbanden bestaan maakt Participeren in Meijerijstad (PIM) duidelijk. Hier laten de partijen die ook benoemd zijn in het rapport Platform voor een goed werkende arbeidsmarkt duidelijk zien dat een dergelijke samenwerking geen utopie is. Of het nu gaat om (bij)scholing, begeleiding naar werk, bevorderen van welbevinden en welzijn, PIM Werkt, PIM Vitaal en PIM Aktief slagen erin dat vanuit een centrale plek te organiseren en af te stemmen.

Beide initiatieven laten zien dat door goede samenwerking en coördinatie, mensen die nu vaak langs de kant staan, weer kunnen meedoen, gaan leren of werken!

https://pimwerkt.nu/

https://www.themanieuws.nl/app/publication/SDMEI201/7889

Projectbeschrijving Participeren in Meierijstad (PIM)

 


17/01/2023