Maria Linkogle vrijwilliger geworden bij Learn for Life in 2015. Met een interesse in non-formeel leren voor volwassenen heeft ze  masteronderzoek gedaan bij de Universiteit Utrecht over het effect van non-formeel leren leren voor volwassenen op sociale inclusie. Dit heeft ze gedaan als stagiaire bij Learn for Life onder het mentorschap van Maurice de Greef, chairholder van de Unesco leerstoel voor volwasseneneducatie. Na de studie is zij gebleven bij Learn for Life als vrijwilliger waar ze vooral verantwoordelijk is voor het maken van verslagen voor bestuursvergaderingen. Naast vrijwilliger bij Learn for Life en docent Engels bij de Volksuniversiteit werkt ze bij Textile Research Centre als projectcoördinator voor onder andere  een Erasmus+-project. Dit is een een project over participatie van vrouwen met een migrantenachtergrond door verhalen te vertellen, door workshops en tentoonstellingen over textiel en hun culturele achtergrond.