Margreeth Broens is afgestudeerd andragoloog (Rijksuniversiteit Groningen) met als specialisatie volwasseneneducatie, adviseur en onderzoeker sociaal domein. Zij heeft 15 jaar lang projectonderzoek gedaan op het terrein van algemene volwasseneneducatie, natuur en milieu- en duurzaamheidseducatie (voor volwassenen). Ze was werkzaam bij Prisma Brabant, later Zet, CMO Brabant en heeft zich daar onder meer beziggehouden met samenlevingsopbouw, burgerparticipatie en was en is al jarenlang betrokken bij het thema buurt- en dorpshuizen en multifunctionele accomodaties (MFA’s). Zij doet onderzoek en geeft advies vanuit inhoudelijk perspectief, met als overkoepelend doel ‘ontmoeting’ als bijdrage aan sociale samenhang en als voorwaarde voor deelname aan activiteiten op het terrein van volwasseneneducatie. Zij is tevens bestuurslid van de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam en binnen de Kring lid van de kennisgroep Leven Lang Leren, een kennisgroep in samenwerking met Learn for Life, en de kennisgroep Verduurzamen.