Stichting ABC heeft samen met CINOP en Stichting Learn for Life de afgelopen jaren het Erasmusproject ‘The Voice of the Learner ‘uitgevoerd. Daarin is in een aantal landen onderzocht hoe laaggeletterden worden bereikt, hoe ingespeeld wordt op hun wensen en hoe het beleid en uitvoering daarover vorm heeft gekregen.
Stichting ABC en Stichting Learn for Life organiseren met medewerking van het ministerie van OCW (team Tel mee met Taal) en samen met het team van EPALE na deze zomer een bijeenkomst om samen aan de slag te gaan met het in Nederland verder vormgeven van de inspraak van lerenden in de volwassenenducatie in het beleid en bij de uitvoering.

Wanneer is de bijeenkomst?
Na de zomer. Binnenkort volgt een ‘save the date’! Hierbij alvast een eerste aankondiging van wat er aan bod komt.

Voor wie?
Voor de bijeenkomst wordt een brede groep belanghebbenden uitgenodigd. Zoals de leden van de adviesraad Tel mee met Taal en andere professionals vanuit educatie, gemeenten en arbeidsmarktregio’s.

Wat staat er op het programma?
In elk geval de volgende onderwerpen.

 1. Opbrengsten van het Erasmusproject ‘Voice of the Learner’
  Wat kunnen wij in Nederland leren van de manier waarop andere landen de inspraak van lerenden in de volwasseneneducatie vorm geven in beleid en uitvoering? Welke lessen kunnen wij leren uit Wales, Ierland en Vlaanderen?
 2. Hoe bereiken wij die lerenden eigenlijk?
  Voordat je lerende volwassenen inspraak kunt geven in het beleid, moet je ze wel weten te vinden! En dat is al een hele uitdaging, zo blijkt al jaren. Daarom zullen wij in de bijeenkomst ook aan dit aspect aandacht besteden. Welke goede voorbeelden kennen wij al uit het Erasmusproject en uit Nederland ? Wat is hierbij bruikbaar?
 3. Van inspiratie en voorbeelden naar een concrete structurele aanpak. Hoe gaan wij dit doen?
  Vooral willen wij in deze bijeenkomst de inspiratie uit de goede voorbeelden gebruiken om met elkaar antwoord te geven op de vragen: Wat kunnen wij hiermee nu concreet in Nederland? Hoe gaan wij de lerende daadwerkelijk betrekken bij beleid en uitvoering en hoe organiseren wij dat? En hoe kunnen wij daarbij zorgen voor een duurzame aanpak?
 4. Wat kan ons hierbij helpen?
  Kunnen nieuwe initiatieven als het Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden en of de ‘short-term’ projecten binnen Erasmus ons verder helpen? Of is er meer of juist iets anders nodig?

21/03/2023