Op woensdagavond 20 mei van 17:00-21:00 uur organiseert de Kring Andragologie een kring-gespreksavond (met maaltijd) over verduurzaming en veranderingen, de spanning tussen beleid en implementatie.

Het thema van deze avond is: handelen in de spanning tussen beleid en implementatie. De Kring Andragologie wil graag ruimte bieden aan gedreven denkers in tranpsitiepraktijken, in (bestuurlijke) beleidsvorming en de academische wereld over veranderen en verduurzamen. Een gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten, kennis te nemen van een diversiteit aan denklijnen die mensen volgen en om elkaar te inspireren met eigen inzichten.

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdagavond 10 mei en Seats2Meet op Utrecht CS, Moreelsepark 65. Om 17:00 uur begint de gezamenlijke maaltijd.

De deelnamekosten zijn 50 Euro, exclusief maaltijd.

Aanmelden kan via een mail naar het secretariaat: andragologie@uva.nl. Graag met opgave of u mee wilt eten, en voorkeuren m.b.t. vega/vis/vlees en mogelijke allergieën.

 

Meer informatie:

flyer Uitnodiging VERDUURZAMING VERANDERWEGEN Kring-gespreksavond 10-5-2023


17/04/2023