Matthieu Mes is Adviseur en ontwikkelaar bij Inclusief Onderwijs. Hij doet advieswerk gericht op projecten in (speciaal) onderwijs en volwasseneneducatie. Daarbij focust hij zich op participatie van (jong) volwassenen in een kwetsbare positie. Praktijkleren, LOB en gebruik van e-Portfolio’s als middel om positieve en contextrijke leeromgevingen te bieden. Hij is actief voor het team Euroguidance bij CINOP en werkt onder meer aan versterking van loopbaanadvisering en -begeleiding en uitwisseling van Europese voorbeelden en kennis.